: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny

Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie
_________________________________

O stronie

O stronie


Autor
Prawa autorskie

Prawa autorskie
 
_________________________________

    O stronie

Strona Drogi Żelazne jest próbą zebrania w jednym miejscu i przedstawienia w sposób jak najbardziej czytelny najważniejszych informacji, danych technicznych i przepisów dotyczących projektowania, budowy i utrzymania linii kolejowych. W miarę możliwości staram się prezentowane zagadnienia ilustrować zdjęciami i czytelnymi schematami.

Strona jest i będzie zapewne przez jeszcze długi czas w budowie - działy Informacje ogólne, Układ geometryczny i Nawierzchnia i Utrzymanie będą uzupełniane i rozbudowywane, zaś dział Podtorze czeka na opracowanie.

UWAGA

Jeżeli znajdziesz na stronie błędy, bardzo proszę o kontakt, żeby wszystkie nieprawdziwe informacje zostały jak najszybciej poprawione i aby innych użytkowników strony nie wprowadzać w błąd.

Za wszystkie uwagi z góry dziękuję!

Damian Kosicki
2010-2012