: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne


Układ
geometryczny

Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie
_________________________________

O stronie

O stronie


Autor
Prawa autorskie

Prawa autorskie
 
_________________________________

    Prawa autorskie

 Wszystkie zamieszczone na tej stronie zdjęcia, zarówno stanowiące ilustracje do tekstów poszczególnych rozdziałów, jak i te wykorzystane w grafice strony są mojego autorstwa i są objęte prawami autorskimi. Jeżeli chcesz je wykorzystać - napisz do mnie.

Na stronie zamieszczone zostały tablice oraz rysunki zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących przepisów i aktów prawnych, w każdym przypadku dokładnie opisane zostało źródło, z którego dany fragment pochodzi. Podstawą do ich zamieszczenia na niniejszej stronie jest art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli jednak autor lub właściciel praw autorskich cytowanych pozycji uzna, że na mocy art. 35 ww. Ustawy naruszone zostały jego prawa, proszę o kontakt.

Damian Kosicki
2010-2012