: : . . . D R O G I   Ż E L A Z N E . . . : :

Informacje ogólne

Układ geometryczny


Podtorze

Utrzymanie

Informacje
ogólne

Układ
geometryczny

Nawierzchnia

Podtorze

Utrzymanie


2.1. Trasa w planie
   
2.1.1. Minimalne długości torów w łukach i prostych
2.1.2. Minimalne promienie łuków poziomych
2.1.3. Przechyłka w łuku
2.1.4. Niezrównoważone przyspieszenie a niedobór przechyłki - porównanie
ciąg dalszy w przygotowaniu ... w przygotowaniu
_________________________________
   

    2.1.1. Minimalne długości torów w łukach i prostych [2]

minimalna
długość
torów
[m]
tory główne linii pozostałe tory
magistralnych (0) pierwszorzędowych (1) drugorzędowych (2) ---
warunki terenowe --- ---
dogodne   trudne  
w łukach*
lD min [m]
max{ vmax / 2,5 ; 30 }
30 10
prostych**
lP min [m]
      vmax / 1,8       max{ vmax / 2,5 ; 30 } 30 10

vmax - prędkość maksymalna pociągu [km/h]
* - o jednakowej przechyłce
** - bez przechyłki i poszerzenia pomiędzy łukami kołowymi, rampami przechyłkowymi lub krzywymi przejściowymi (z wyjątkiem wstawek prostych w drogach zwrotnicowych)
_________________________________

    2.1.2. Minimalne promienie łuków poziomych [3]


Kategorie linii kolejowych Minimalny promień łuku w [m] w terenie
nizinnym podgórskim górskim
magistralna (0) 1400 1200 600
pierwszorzędna (1) 1200 600 400
drugorzędna (2) 600 400 300
znaczenia miejscowego (3) 400 250 200
_________________________________

    2.1.3. Przechyłka w łuku [2, 3]


Wyznaczanie przechyłki toru w łuku.

Przyspieszenia pociągu pasażerskiego na łuku z przechyłką:
Przyspieszenia pociągu towarowego na łuku z przechyłką:


Wyprowadzenie wzorów na przechyłkę minimalną i maksymalną:


Końcowe wzory praktyczne i ich porównanie z błędnymi zapisami w WT [3]:


^ do góry ^


_________________________________

    2.1.4. Niezrównoważone przyspieszenie a niedobór przechyłki - porównanie

Zależność pomiędzy niezrównoważonym przyspieszeniem bocznym a niedoborem przechyłki:
Wyprowadzenie wzoru na niedobór przechyłki:Dopuszczalne niedobory przechyłek a dopuszczalne niezrównoważone przyspieszenia wg normy EN:
_________________________________

ciąg dalszy w przygotowaniu ... w przygotowaniu

_________________________________

Literatura

[2] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Id-1 (D-1) WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005
[3] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.Informacje ogólne     
Układ geometryczny           Podtorze      Utrzymanie

O stronie           Prawa autorskie
Damian Kosicki
2010-2012

kontakt
damian.kosicki@put.poznan.pl
damian_kosicki@wp.pl