projektowanie

budowa / utrzymanie

krok1

AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych – krok 1 (teren istniejący)

DATA: 2017/04/07

W niniejszym wpisie zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystania programu AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych: Krok 1 – model terenu istniejącego.  Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (część kolejowa) dla studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 

Materiały niezbędne do wykonania kroku pierwszego dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

KROK_1.ZIP

Celem pierwszego kroku ćwiczeniowego jest zapoznanie ze sposobami tworzenia modelu terenu istniejącego. W ramach ćwiczenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

 1. Zaimportować punkty z pliku tekstowego, wybierając format PENZD.
 2. Utworzyć nową grupę punktów o nazwie „Teren istniejący”.
 3. We właściwościach grupy punktów „Teren istniejący”, na karcie „Kreator zapytania” należy zaznaczyć opcję modyfikuj zapytanie, dodać nowy wiersz i  wpisać frazę: „Opis wstępny != tor1”.
 4. Utworzyć powierzchnię o nazwie „Teren istniejący”, a następnie dodać do jej definicji grupę punktów „Teren istniejący”.
 5. Zaznaczyć powierzchnię i wybrać polecenie „Podgląd obiektów…”
 6. We właściwościach powierzchni na karcie „Definicja” rozwinąć wiersz „Zbuduj”, wybrać opcję „Wyłącz rzędne mniejsze niż – TAK”, a w polu „Rzędna <” wpisać wartość 1.
 7. Ponownie zweryfikować definicję powierzchni w oknie podglądu.
 8. Zaznaczyć prostokąt znajdujący się pod powierzchnią i wybrać polecenie „Pokaż obraz”.
 9. Zaznaczyć powierzchnię i wybrać polecenie „Naciągnij obraz”.
 10. Ponownie zweryfikować definicję powierzchni w oknie podglądu.
 11. Włączyć widoczność warstwy „01_linie_nieciaglosci” 
 12. W obszarze narzędzi rozwinąć wiersz „Definicja” powierzchni i dodać wszystkie linie nieciągłości znajdujące się na odpowiedniej warstwie.
 13. Ostatecznie zweryfikować definicję powierzchni w oknie podglądu.

Wszystkie powyższe kroki zostały przedstawione na filmie:

 

drogizelazne