projektowanie

budowa / utrzymanie

krok5

AUTOCAD CIVIL 3D W PROJEKTOWANIU DRÓG KOLEJOWYCH – KROK 5 (przekroje poprzeczne)

DATA: 2017/05/25

W niniejszym wpisie zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystania programu AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych: krok 5 – przekroje poprzeczne.  Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (część kolejowa) dla studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Materiały niezbędne do wykonania kroku piątego dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

KROK_5.ZIP

Celem piątego kroku ćwiczeniowego jest zapoznanie ze sposobami pracy z modelem korytarza. W ramach ćwiczenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

  1. Utworzyć niweletę rowu prawego, korzystając z polilinii zamieszczonej na rysunku profilu podłużnego. Utworzyć nowy styl profilu o nazwie „Niweleta rowu prawa.”
  2. Do bazowego podzespołu linii jednotorowej dodać z prawej strony kolejne podzespoły z palety „Ogólne”:
   1. PołączNachylenieZRzędną (kolejne parametry: Prawo, Nie, W kierunku korony, 66.67%…)
   2. PołączSzerokośćINachylenie (0.400m, Nie, Z dala od korony, 0.00%…)
   3. PołączNachylenieZPowierzchnią (Nie, Z dala od korony, 66.67%, Wykop i nasyp…)
  3. We właściwościach korytarza ustawić powierzchnię „Teren istniejący” jako powierzchnię docelową, a profil „Niweleta rowu prawa” jako profil rzędnej docelowej.
  4. Zweryfikować zaprojektowany rów prawy na przekrojach poprzecznych. W przekroju 33+050 konieczne jest obniżenie niwelety rowu. Wykonać korektę, przebudować korytarz i zweryfikować przekroje poprzeczne.
  5. Z lewej strony podzespołu linii jednotorowej dodać podzespół TarasRzutowanie z palety „Rzutowanie” (kolejne parametry: Lewo, 1.5:1, 3.0m, 1.5:1, 4.0m, 1.0m, 5.0%, …)
  6. We właściwościach korytarza ustawić powierzchnię „Teren istniejący” jako powierzchnię docelową.
  7. Zweryfikować przekroje poprzeczne.
  8. Zaznaczyć korytarz i wybrać polecenie „Edytor przekroju”.
  9. W edytorze parametrów zmienić wartość parametru „Minimalna szerokość lewej części torowiska” w przekroju 33+000 na 4.60 m.

Wszystkie powyższe kroki zostały przedstawione na filmie:

 

drogizelazne