projektowanie

budowa / utrzymanie

krok6

AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych – krok 6 (powierzchnie korytarza)

DATA: 2017/05/25

W niniejszym wpisie zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystania programu AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych: krok 6 – powierzchnie korytarza.  Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (część kolejowa) dla studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Materiały niezbędne do wykonania kroku szóstego dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

KROK_6.ZIP

Celem szóstego kroku ćwiczeniowego jest zapoznanie ze sposobami pracy z powierzchniami korytarza. W ramach ćwiczenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

 1. Zmienić nazwę korytarza na „Projektowana linia kolejowa”.
 2. Utworzyć powierzchnię korytarza na podstawie łączy o kodzie „Góra”, „Torowisko”.
 3. Wybrać utworzoną powierzchnię korytarza i wyświetlić jej podgląd.
 4. W dwóch skrajnych punktach zespołu umieścić PunktZnacznika z palety „Ogólne” przypisując im kod „Granica”.
 5. W oknie Obszar narzędzi na karcie Ustawienia w wierszu Ogólne wybrać: Style uniwersalne / Style zestawów kodów / TOROmistrz Kolejowe. Na karcie Kody wybrać polecenie Importuj kody, a następnie wybrać główny znacznik zespołu.
 6. Do listy kodów punktów został dodany kod „Granica”. Przypisać mu styl „Punkt oznaczony”.
 7. We właściwościach korytarza dodać jego obwiednię, bazującą na kodzie „Granica”.
 8. Utworzyć dwie linię charakterystyczne na podstawie korytarza, wybierając kod „Granica”. Wyłączyć opcję wygładzania i łącza dynamicznego do korytarza.
 9. Rozbić obie linie trasowania, przekształcić w polilinię 2D i połączyć w jedną polilinię.
 10. Utworzoną polilinię dodać jako obwiednię powierzchni korytarza.
 11. Utworzoną polilinię dodać jako obwiednię powierzchni terenu istniejącego o typie „Ukryj”.
 12. Zmienić styl powierzchni korytarza na „Interwały rzędnych – niebieskie”.

Wszystkie powyższe kroki zostały przedstawione na filmie:

 

drogizelazne