projektowanie

budowa / utrzymanie

Damian Kosicki

 

Damian_Kosickidr inż. w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, absolwent studiów magisterskich na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe na Politechnice Poznańskiej, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Pomysłodawca i twórca strony drogizelazne.org, funkcjonującej od 2010 roku.

 

Sławomir Adamczyk

 

Slawomir_Adamczyk

mgr inż. budownictwa w specjalności drogi żelazne, absolwent Politechniki Poznańskiej, projektant branży linii, stacji i węzłów kolejowych. W ciągu ponad 20 lat pracy zawodowej uczestniczył w opracowaniu kilkuset projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności budowy i modernizacji linii kolejowych, a także tras tramwajowych.  Na wielu kontraktach pełnił funkcję koordynatora projektu i sprawował nadzór autorski nad realizacją robót.

Michał Pawłowski

 

Michal_Pawlowskidr inż. budownictwa w specjalności drogi kolejowe. Jest adiunktem w Zakładzie Budowy Mostów i Dróg Kolejowych Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Absolwent Politechniki Poznańskiej (mgr inż. w 2002 roku, dr w 2011 roku). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań i analizy jakości podtorza kolejowego, a zwłaszcza wykorzystania szybkich i nieniszczących metod uzyskiwania wiarygodnych wyników oceny stanu odkształcenia i zagęszczenia gruntów oraz kruszyw stanowiących konstrukcję podtorza kolejowego. Inspirację do pracy naukowej czerpie z doświadczeń zdobywanych w trakcie współrealizacji licznych prac badawczych wykonywanych przez macierzysty Zakład, wśród których na uwagę zasługują badania geotechniczne podtorza i warstw ochronnych prowadzone w trakcie modernizacji polskich linii kolejowych. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji naukowych i naukowo-technicznych. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Budownictwo, przede wszystkim dla specjalności drogi kolejowe. Był promotorem ponad 30 prac dyplomowych.

drogizelazne