projektowanie

budowa / utrzymanie

drogi-kolejowe

Ćwiczenia projektowe z przedmiotu Drogi Kolejowe 2016/17

DATA: 2017/02/23

Dane wejściowe i materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z przedmiotu Drogi Kolejowe w roku akademickim 2016/17.

 

 

Mapy topograficzne, na których projektowana będzie linia kolejowa, dostępne są pod poniższym linkiem:

MAPY

 

Projektowanie linii kolejowej w środowisku cadowskim, na podkładzie mapowym, wymaga jego kalibracji. Instrukcja dostępna jest pod poniższym linkiem:

INSTRUKCJA KALIBRACJI

 

Instrukcja rysowania układu geometrycznego linii kolejowej w planie oraz oznaczania hektometrów i kilometrów na planie sytuacyjnym dostępna jest pod poniższym linkiem:

INSTRUKCJA – PLAN SYTUACYJNY

 

Instrukcja rysowania profilu podłużnego terenu na podstawie dziennika niwelacji została przedstawiona na filmie, dostępnym pod poniższym linkiem:

INSTRUKCJA – PROFIL PODŁUŻNY 

 

Pliki są zabezpieczone hasłem, które zostanie podane w trakcie zajęć.

 

drogizelazne