projektowanie

budowa / utrzymanie

Przepustowość sieci kolejowej – o wybranych metodach obliczeń

DATA: 2017/06/03
Artykuł charakteryzuje dwie grupy metod oceny przepustowości sieci kolejowej: metody bazujące na teorii kolejek, znane również jako metody soutowskie, i metody kompresji tras pociągów. Opisano podstawowe założenia i ograniczenia obu metod. Zwrócono uwagę na zakres ich zastosowań: metody soutowskie są najbardziej właściwe do analizy gęstych sieci, podczas gdy metody kompresji są użyteczne dla sieci rzadkich.
więcej
projektowanie i budowa - drogi żelazne