projektowanie

budowa / utrzymanie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Objętość tłucznia w torze

DATA: 2017/06/16

We wpisie zamieszczono arkusz kalkulacyjny do obliczania objętości pryzmy tłucznia w torze, z podziałem na objętość subwarstwy i tłucznia do balastowania.

 

Pobierz arkusz do obliczania objętości pryzmy tłucznia na linii dwutorowej:

Arkusz do obliczania objętości pryzmy tłucznia na linii jednotorowej – w przygotowaniu…

 

W celu obliczenia objętości tłucznia należy podać następujące dane wejściowe:

 • szerokość podkładu – a [m],
 • szerokość pryzmy podsypki za czołem podkładu – b [m],
 • grubość warstwy podsypki (mierzona pod podkładem w osi szyny) – c [m],
 • grubość subwarstwy podsypki – c1 [m],
 • osiowy rozstaw szyn (1,5 m dla linii normalnotorowych) – d [m],
 • szerokość międzytorza – e [m],
 • pochylenie torowiska – f [%],
 • grubość podkładu [m] – g,
 • pochylenie skarpy podsypki – 1:x [-],
 • objętość podkładu – Vp [m3],
 • rozstaw podkładów – Sp [m].

Dane wejściowe przedstawione są na poniższym rysunku:

Jako wynik obliczeń podawane są następujące wielkości:

 • pole powierzchni przekroju poprzecznego subwarstwy – Ssub [m2],
 • pole powierzchni przekroju poprzecznego balastowania, nie uwzględniające podkładów – Sbal [m2],
 • objętość tłucznia do wbudowania w subwarstwę na 1 km linii dwutorowej  – Vpods,sub [m3/km],
 • objętość tłucznia do balastowania 1 km linii dwutorowej – Vpods,bal [m3/km],
 • całkowita objętość tłucznia na 1 km linii dwutorowej – V [m3/km].

Objętości tłucznia podawane są w arkuszu w stanie zagęszczonym.

Arkusz kalkulacyjny przygotowali studenci 3-go roku studiów stacjonarnych kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej: Szymon Antkowiak, Piotr Daszkiewicz, Szymon Szyszka.

drogizelazne