projektowanie

budowa / utrzymanie

praktyka

Praktyka przeddyplomowa 2018/19

DATA: 2019/03/25

Zbiór najważniejszych informacji o przebiegu i zasadach zaliczenia praktyki przeddyplomowej w roku akademickim 2018/19 na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo na Politechnice Poznańskiej, profil dyplomowania „Drogi, mosty, linie kolejowe – budownictwo kolejowe”.

1. Praktyka przeddyplomowa jest obowiązkowa i podlega zaliczeniu. Praktyka ma przypisane 3 pkt ECTS (link do karty ECTS przedmiotu). Za organizację praktyk dla studentów o profilu dyplomowania „Drogi, mosty, linie kolejowe – budownictwo kolejowe” odpowiedzialny jest mgr inż. Damian Kosicki (Opiekun praktyk).

 

2. Czas trwania praktyki przeddyplomowej powinien wynosić 4 tygodnie (160 godzin), podczas wakacji letnich tj. w okresie pomiędzy 01.07.2019 a 16.09.2019. Odbycie praktyk w innym terminie jest możliwe za zgodą Dziekana i Opiekuna praktyk.

 

3. Praktykę można odbyć w następujących jednostkach: 

– w przedsiębiorstwach wykonawczych (na budowie) – np. Torpol, Feroco, ZRK DOM, Dolkom, ZUE, Trakcja PRKiI, Strabag, …

– w biurach projektowych – np. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, BBF, Systra, Safege, …

– w służbach nadzoru i eksploatacji – np. PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, … 

– w placówkach badawczych, np. na Uczelni.

Wybór jednostki należy uzgodnić z Opiekunem praktyk drogą mailową (damian.kosicki@put.poznan.pl) lub osobiście. W określeniu jaka firma będzie prowadziła roboty w interesującej lokalizacji można skorzystać z aktualnych informacji prezentowanych w portalach branżowych (np. www.rynek-kolejowy.pl), lub na stronie przetargowej PKP PLK (zamowienia.plk-sa.pl).

Obecnie w okolicach Poznania realizowane są następujące roboty kolejowe:

  • Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Poznań Głowny – Rokietnica. Wykonawca: Trakcja PRKiI
  • Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, odcinek Rokietnica – Wronki. Wykonawca: Budimex
  • Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Czempiń – Leszno – Rawicz. Wykonawca: Torpol
  • Prace na linii kolejowej E 20 na obszarze LCS Kutno. Wykonawca: konsorcjum Budimex, Strabag, ZUE.

 

4. Po pozytywnym zaopiniowaniu wyboru jednostki dalszy tok postępowania opisany jest na stronie Centrum Praktyk i Karier: link.

 

5. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Opiekun praktyk po osobistym przedłożeniu przez studenta wypełnionego dziennika praktyk (link do wzoru dziennika praktyk) z podpisem Zakładowego opiekuna praktyk, w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej. Praktyki nie podlegają ocenie – do systemu eProto wpisywana jest ocena „zal.”

 

6. Istnieje możliwość zaliczenia jako praktyki pracy wykonywanej w oparciu o umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę. Warunkiem jest praca przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie (160 godzin) w okresie studiów. Obowiązują analogiczne wymogi dotyczące Zakładu pracy, jak opisane w punkcie 2. 

 

7. Pozostałe aspekty odbywania i zaliczania praktyki przeddyplomowej określa Regulamin dostępny pod adresem link.

 

drogizelazne