projektowanie

budowa / utrzymanie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozjazdy kolejowe

DATA: 2016/09/01
Artykuł przedstawia podstawowe informacje dotyczące rozjazdów. Przedstawiono w nim podstawowe parametry konstrukcyjne rozjazdów oraz typy i rodzaje rozjazdów stosowanych na polskiej sieci kolejowej.

Rozjazd to konstrukcja umożliwiająca przejazd pojazdu szynowego z jednego toru na drugi. Formalna definicja rozjazdu, wprowadzona przez PKP PLK S.A. w instrukcji Id-4 [4], brzmi następująco:

„Rozjazd – specjalna konstrukcja wielotorowa wykonana z szyn, kształtowników stalowych oraz innych elementów, umożliwiająca przejazd pojazdów kolejowych z jednego toru na drugi z określoną prędkością.”

Rozróżnia się rozjazdy zwyczajne, podwójne (skupione), łukowe i krzyżowe [3]. Ponadto wśród rozjazdów podwójnych i łukowych wyróżnia się rozjazdy jednostronne i dwustronne, a rozjazdy krzyżowe występują jako pojedyncze lub podwójne. Schematy powyższych typów rozjazdów, wraz z ich oznaczeniami literowymi, przedstawia rysunek 1.

 

 

Rozjazdy zwyczajne mają dwa kierunki jazdy (zasadniczy i zwrotny) i składają się z jednej zwrotnicy, jednej pary szyn łączących i krzyżownicy [1]. Zwrotnica składa się z dwóch iglic (prostej i łukowej) oraz dwóch opornic (prostej i łukowej), przy czym iglica łukowa przylega do opornicy prostej, a iglica prosta – do opornicy łukowej. Iglice są ruchomymi elementami rozjazdu. Za właściwe przyleganie jednej iglicy do opornicy i za utrzymanie właściwej odległości drugiej iglicy od drugiej opornicy odpowiada zamknięcie nastawcze. Szyny łączące składają się z dwóch par szyn: dla toru zasadniczego i toru zwrotnego. Krzyżownica składa się z dzioba, dwóch kierownic, dwóch szyn skrzydłowych oraz szyn tocznych [3]. W przypadku krzyżownicy z ruchomym dziobem nie stosuje się kierownic. Część stalowa rozjazdu ułożona jest na podrozjazdnicach: drewnianych, strunobetonowych lub stalowych… 

ciąg dalszy w przygotowaniu…

 

[1] Łączyński J.: Rozjazdy kolejowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976.

[2] Massel A.: Projektowanie linii i stacji kolejowych. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

[3] Sancewicz S.: Nawierzchnia kolejowa. Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

 [4] Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. PKP Polskie Linie Kolejowe, Warszawa 2014.

[5] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) Tom I – Droga szynowa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa, Warszawa 2009.

drogizelazne