projektowanie

budowa / utrzymanie

Sławomir Adamczyk

DATA: 2015/08/25

 

Slawomir_Adamczyk

mgr inż. budownictwa w specjalności drogi żelazne, absolwent Politechniki Poznańskiej, projektant branży linii, stacji i węzłów kolejowych. W ciągu ponad 20 lat pracy zawodowej uczestniczył w opracowaniu kilkuset projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych oraz studiów wykonalności budowy i modernizacji linii kolejowych, a także tras tramwajowych.  Na wielu kontraktach pełnił funkcję koordynatora projektu i sprawował nadzór autorski nad realizacją robót.

drogizelazne