projektowanie

budowa / utrzymanie

Minimalna długość krzywej przejściowej i rampy przechyłkowej

DATA: 2015/11/14

Krzywa przejściowa to odcinek toru, na długości którego zmienia się wartość krzywizny. Odcinek toru, na długości którego zmienia się wartość przechyłki nazywany jest rampą przechyłkową. Zazwyczaj długość krzywej przejściowej jest równa długości rampy przechyłkowej (o ile rampa występuje). Minimalną długość krzywej przejściowej i rampy przechyłkowej wyznacza się z trzech warunków.
więcej

Podstawy doboru wartości przechyłki

DATA: 2015/11/04

Projektując wartość przechyłki toru kolejowego na łuku uwzględnia się wygodę podróżnych poprzez ograniczenie niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego szybszych pociągów pasażerskich, jak również aspekty utrzymaniowe poprzez ograniczenie niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego wolniejszych pociągów towarowych. Te dwa postulaty prowadzą do przedziału dopuszczalnych wartości przechyłki. więcej

Nadmiar przechyłki

DATA: 2015/10/28

Artykuł ten jest kontynuacją zagadnienia opisanego w artykule „Niedomiar przechyłki” i warto zachować taką kolejność ich lektury.

Po większości linii kolejowych pociągi poruszają się ze zróżnicowanymi prędkościami maksymalnymi. Zazwyczaj pociągami szybszymi są pociągi pasażerskie, a pociągami wolniejszymi – pociągi towarowe. W przypadku pociągów wolniejszych może pojawić się zjawisko nazywane nadmiarem przechyłki, w polskiej literaturze opisywane tradycyjnie za pomocą wielkości niezrównoważonego przyspieszenia dośrodkowego.   więcej

Niedomiar przechyłki

DATA: 2015/10/13

Przy ustalonej prędkości maksymalnej i zadanym promieniu łuku poziomego można wyznaczyć taką wartość przechyłki, dla której wypadkowa siły ciężkości i siły odśrodkowej będzie prostopadła do płaszczyzny toru kolejowego. Jeżeli przechyłka jest mniejsza, to mówimy wówczas o niedomiarze przechyłki. To samo zjawisko fizyczne w polskiej literaturze opisywane było dotychczas za pomocą wielkości nazywanej niezrównoważonym przyspieszeniem odśrodkowym.   więcej

O przechyłce toru kolejowego

DATA: 2015/10/07
Czym jest przechyłka toru kolejowego, w jakim celu ją się stosuje i czy naprawdę zapobiega wykolejeniu taboru – o tych zagadnieniach opowiada artykuł w ujęciu popularnonaukowym. 
więcej
projektowanie i budowa - drogi żelazne