projektowanie

budowa / utrzymanie

zasady_zaliczen

Zasady zaliczania przedmiotów – sem. zimowy 2015/2016

DATA: 2015/10/05


Zasady zaliczania prowadzonych przeze mnie przedmiotów w semestrze zimowym 2015/2016 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 

 1. Linie kolejowe – ćwiczenia audytoryjne (Budownictwo, stacjonarne II-st., Drogi kolejowe):

Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczna jest obecność na zajęciach (nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć). W trakcie semestru prowadzona będzie bieżąca kontrola wiadomości w postaci pisemnej (nie więcej niż 10 min) na zajęciach w dniach: 05.11.15, 19.11.15, 03.12.15, 17.12.15. Z każdej bieżącej kontroli wiadomości można uzyskać 0,0 – 1,0 pkt. Nie ma możliwości poprawiania bieżącej kontroli wiadomości. Na zajęciach w dniu 14.01.16 lub 28.01.16 odbędzie się pisemne kolokwium zaliczeniowe z materiału z całego semestru, z którego można będzie uzyskać 0,0 – 6,0 pkt. Na podstawie zgromadzonej liczby punktów w całym semestrze wystawiana jest ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0,0 – 5,0 pkt – ocena 2.0,

– 5,1 – 6,0 pkt – ocena 3.0,

– 6,1 – 7,0 pkt – ocena 3.5,

– 7,1 – 8,0 pkt – ocena 4.0,

– 8,1 – 9,0 pkt – ocena 4.5,

– 9,1 – 10,0 pkt – ocena 5.0.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w trakcie sesji egzaminacyjnej odbędzie się zaliczenie poprawkowe.

 

2. Utrzymanie i eksploatacja dróg kolejowych – ćwiczenia audytoryjne (Budownictwo, stacjonarne II-st., Drogi kolejowe):

Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczna jest obecność na zajęciach (nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć). Na zajęciach w dniu 07.01.16 odbędzie się pisemne kolokwium zaliczeniowe z materiału z całego semestru, z którego można będzie uzyskać 0,0 – 10,0 pkt. Na podstawie zgromadzonej liczby punktów wystawiana jest ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0,0 – 5,0 pkt – ocena 2.0,

– 5,1 – 6,0 pkt – ocena 3.0,

– 6,1 – 7,0 pkt – ocena 3.5,

– 7,1 – 8,0 pkt – ocena 4.0,

– 8,1 – 9,0 pkt – ocena 4.5,

– 9,1 – 10,0 pkt – ocena 5.0.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zajęciach w dniu 21.01.16 odbędzie się kolokwium poprawkowe.

 

3. Utrzymanie i eksploatacja dróg kolejowych – ćwiczenia projektowe (Budownictwo, stacjonarne II-st., Drogi kolejowe):

Podstawą zaliczenia zajęć jest samodzielne, poprawne wykonanie trzech ćwiczeń projektowych:

Ćwiczenie 1. Stateczność toru bezstykowego w różnych warunkach termicznych.

Ćwiczenie 2. Wadliwość geometryczna bezstykowego toru kolejowego.

Ćwiczenie 3. Technologie wykonania robót wymiany nawierzchni.

Dla każdego z ćwiczeń projektowych wyznaczone są trzy terminy: 

(a) konsultacji, na które należy przygotować projekt w wersji roboczej,

(b) pierwszego sprawdzania, na który należy przygotować kompletny projekt,

(c) drugiego sprawdzania, na który należy przygotować kompletny projekt z wprowadzonymi wszystkimi niezbędnymi poprawkami i przygotować się do ustnej obrony projektu.

Terminy te dla poszczególnych projektów są następujące:

Ćwiczenie 1: (a) 05.11.15, (b) 12.11.15, (c) 19.11.15

Ćwiczenie 2: (a) 03.12.15, (b) 10.12.15, (c) 17.12.15

Ćwiczenie 3: (a) 07.01.16, (b) 14.01.16, (c) 21.01.16

Za wykonanie i obronę każdego z ćwiczeń projektowych nr 1 i 3 można uzyskać 0,0 – 3,0 pkt, a za wykonanie ćwiczenia 2 od 0,0 do 2,0 pkt. Dodatkowo za wykonywanie projektów zgodnie z harmonogramem (dopuszczalne spóźnienie nie większe niż tydzień względem maksymalnie 3 z 9 terminów) otrzymuje się 2,0 pkt dodatkowe. Na podstawie zgromadzonej liczby punktów wystawiana jest ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0,0 – 5,0 pkt – ocena 2.0,

– 5,1 – 6,0 pkt – ocena 3.0,

– 6,1 – 7,0 pkt – ocena 3.5,

– 7,1 – 8,0 pkt – ocena 4.0,

– 8,1 – 9,0 pkt – ocena 4.5,

– 9,1 – 10,0 pkt – ocena 5.0.

Poza wyżej wymienionymi wymaganiami obowiązują ogólne zasady określone przez Regulamin Studiów.

Uwaga! Ze względu na wyjazd na konferencję zajęcia w dniu 22.10.15 są odwołane. Zajęcia odbędą się w innym, uzgodnionym terminie.

 

 

drogizelazne