projektowanie

budowa / utrzymanie

zasady_zaliczen

Zasady zaliczania przedmiotów – sem. letni 2015/2016

DATA: 2016/02/27


Zasady zaliczania przedmiotów w semestrze letnim 2015/2016 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 

 1. Drogi kolejowe – ćwiczenia audytoryjne (Budownictwo, stacjonarne I-st., semestr 4):

Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczna jest obecność na zajęciach (nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć – zgodnie z regulaminem studiów: link). Na ostatnich zajęciach w semestrze odbędzie się pisemne kolokwium zaliczeniowe z materiału z całego semestru (grupa 1 i 2: 13.06.2016, grupa 8: 06.06.2016). Na podstawie wyniku z kolokwium wystawiana jest końcowa ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0% – 50% pkt – ocena 2.0,

– 51% – 60% pkt – ocena 3.0,

– 61% – 70% pkt – ocena 3.5,

– 71% – 80% pkt – ocena 4.0,

– 81% – 90% pkt – ocena 4.5,

– 91% – 100% pkt – ocena 5.0.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w trakcie sesji egzaminacyjnej odbędzie się kolokwium poprawkowe.

 

2. Utrzymanie i technologia robót kolejowych – ćwiczenia audytoryjne (Budownictwo, stacjonarne II-st., semestr 1, specjalność Drogi kolejowe):

Do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych konieczna jest obecność na zajęciach (nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć – zgodnie z regulaminem studiów: link). Na zajęciach w dniu 09.06.16 odbędzie się pisemne kolokwium zaliczeniowe z materiału z całego semestru, z którego można będzie uzyskać 0,0 – 10,0 pkt. Na podstawie zgromadzonej liczby punktów wystawiana jest ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0,0 – 5,0 pkt – ocena 2.0,

– 5,1 – 6,0 pkt – ocena 3.0,

– 6,1 – 7,0 pkt – ocena 3.5,

– 7,1 – 8,0 pkt – ocena 4.0,

– 8,1 – 9,0 pkt – ocena 4.5,

– 9,1 – 10,0 pkt – ocena 5.0.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na zajęciach w dniu 16.06.16 odbędzie się kolokwium poprawkowe.

 

3. Utrzymanie i technologia robót kolejowych – ćwiczenia projektowe (Budownictwo, stacjonarne II-st., semestr 1, specjalność Drogi kolejowe):

Podstawą zaliczenia zajęć jest samodzielne, poprawne wykonanie trzech ćwiczeń projektowych:

Ćwiczenie 1. Technologia i mechanizacja robót ziemnych.

Ćwiczenie 2. Technologie dla poprawy efektywności utrzymania nawierzchni kolejowych.

Ćwiczenie 3. Naprawa pęknięć szyn w torze bezstykowym.

Dla każdego z ćwiczeń projektowych wyznaczone są trzy terminy: 

(a) konsultacji, na które należy przygotować projekt w wersji roboczej,

(b) pierwszego sprawdzania, na który należy przygotować kompletny projekt,

(c) drugiego sprawdzania, na który należy przygotować kompletny projekt z wprowadzonymi wszystkimi niezbędnymi poprawkami i przygotować się do ustnej obrony projektu.

Za wykonanie i obronę ćwiczenia projektowego nr 1 można uzyskać 0,0 – 4,0 pkt, a za wykonanie każdego z ćwiczeń 2 i 3 od 0,0 do 2,0 pkt. Dodatkowo za wykonywanie projektów zgodnie z harmonogramem (dopuszczalne spóźnienie nie większe niż tydzień względem maksymalnie 2 z 9 terminów) otrzymuje się 2,0 pkt dodatkowe. Na podstawie zgromadzonej liczby punktów wystawiana jest ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0,0 – 5,0 pkt – ocena 2.0,

– 5,1 – 6,0 pkt – ocena 3.0,

– 6,1 – 7,0 pkt – ocena 3.5,

– 7,1 – 8,0 pkt – ocena 4.0,

– 8,1 – 9,0 pkt – ocena 4.5,

– 9,1 – 10,0 pkt – ocena 5.0.

 

4. Stacje i węzły kolejowe – ćwiczenia projektowe (Budownictwo, stacjonarne II-st., semestr 1, specjalność Drogi kolejowe):

Podstawą zaliczenia zajęć jest samodzielne, poprawne wykonanie projektu układu torowego średniej stacji węzłowej wraz z obliczeniami przepustowości. W przypadku małej liczby konsultacji projektu przed jego oddaniem, możliwa jest obrona w postaci ustnej.

 

5. Stacje i węzły kolejowe – laboratorium (Budownictwo, stacjonarne II-st., semestr 1, specjalność Drogi kolejowe):

Do zaliczenia laboratorium konieczna jest obecność na zajęciach (nieobecność, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć może skutkować niezaliczeniem zajęć – zgodnie z regulaminem studiów: link). Ponieważ zajęcia odbywają się w laboratorium komputerowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta eStudent. Podstawą zaliczenia jest aktywne wykonywanie w trakcie laboratoriów ćwiczeń, dotyczących:

– kształtowania dróg zwrotnicowych, 

– obliczania potrzebnej liczby torów, 

– sprawdzania przepustowości głowic stacyjnych, 

– obliczania parametrów górki rozrządowej.

Na zajęciach w dniu 06.06.2016 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe. Na podstawie wyniku z kolokwium wystawiana jest końcowa ocena z przedmiotu wg następującej punktacji:

– 0% – 50% pkt – ocena 2.0,

– 51% – 60% pkt – ocena 3.0,

– 61% – 70% pkt – ocena 3.5,

– 71% – 80% pkt – ocena 4.0,

– 81% – 90% pkt – ocena 4.5,

– 91% – 100% pkt – ocena 5.0.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej odbędzie się kolokwium poprawkowe w terminie ustalonym indywidualnie.

 

6. Linie kolejowe – ćwiczenia projektowe (Budownictwo, stacjonarne II-st., semestr 1, specjalność Drogi kolejowe):

Podstawą zaliczenia zajęć jest samodzielne, poprawne wykonanie projektu budowy lub modernizacji odcinka linii kolejowej. W przypadku małej liczby konsultacji projektu przed jego oddaniem, możliwa jest obrona w postaci ustnej.

 

 

drogizelazne