projektowanie

budowa / utrzymanie

krok3

AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych – krok 3 (profil podłużny)

DATA: 2017/05/17

W niniejszym wpisie zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystania programu AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych: krok 3 – profil podłużny.  Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (część kolejowa) dla studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

 

Materiały niezbędne do wykonania kroku trzeciego dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

KROK_3.ZIP

Celem trzeciego kroku ćwiczeniowego jest zapoznanie ze sposobami przygotowania profilu podłużnego. W ramach ćwiczenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

 1. Utworzyć profil powierzchni terenu istniejącego w osi toru projektowanego nr 1.
 2. Utworzyć polilinię 3D łączącą pomierzone punkty osi istniejącego toru nr 1 (polecenie 3WPLINIA).
 3. Zrzutować polilinię 3D na widok profilu.
 4. Utworzyć niweletę istniejącego toru nr 1 na podstawie zrzutowanej polilinii 3D.
 5. Zaprojektować niweletę toru nr 1.
 6. Zmienić styl pasma danych „Elementy trasy”.
 7. Zmienić interwał pikiet pomocniczych na 50 m.
 8. Zmienić styl opisu pochyleń niwelety z [%] na [‰].
 9. Utworzyć linie trasowania w odległości 15 m po lewej i prawej stronie projektowanej osi toru nr 1.
 10. Utworzyć profile powierzchni terenu istniejącego w odsuniętych liniach trasowania
 11. Zmienić współczynnik przeskalowania pionowego na 20.
 12. Utworzyć profile nałożone. Zmodyfikować formatowanie.

Wszystkie powyższe kroki zostały przedstawione na filmie:

drogizelazne