projektowanie

budowa / utrzymanie

Kontakt

DATA: 2015/07/28
Autor:

 

mgr inż. Damian Kosicki

 

jednostka:

Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych

Instytut Inżynierii Lądowej

Politechnika Poznańska

 

adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Piotrowo 5,

60-965 Poznań

pok. 331

 

e-mail:

d.kosicki@drogizelazne.org

damian.kosicki@put.poznan.pl

 

drogizelazne