projektowanie

budowa / utrzymanie

krok8

AutoCad Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych – krok 8 (obliczenia materiałów)

DATA: 2017/06/01

W niniejszym wpisie zamieszczono materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych z wykorzystania programu AutoCAD Civil 3D w projektowaniu dróg kolejowych: krok 8 – obliczenia materiałów.  Zajęcia prowadzone są w ramach przedmiotu Komputerowe Wspomaganie Projektowania (część kolejowa) dla studentów 6 semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Materiały niezbędne do wykonania kroku szóstego dostępne są do pobrania pod poniższym linkiem:

KROK_8.ZIP

Celem ósmego kroku ćwiczeniowego jest zapoznanie ze sposobami obliczeń materiałów. W ramach ćwiczenia należy wykonać kolejno następujące czynności:

 1. Na karcie „Analiza” w grupie poleceń „Objętości i materiały” wybrać polecenie „Oblicz materiały”.
 2. W oknie dialogowym wybrać linię trasowania „Tor projektowany nr 1” i grupę linii próbkowania „SLG-1”.
 3. W kolejnym oknie wybrać powierzchnię terenu istniejącego jako „Teren istniejący” i powierzchnię korytarza jako „Odniesienie”.
 4. Zaznaczyć zacieniowane pola na przekrojach poprzecznych i sprawdzić ich właściwości.
 5. W Obszarze narzędzi na karcie Nawigatora wybrać kolejno: Linie trasowania osi / Tor projektowany nr 1 / Grupy linii próbkowania / SLG-1 / Listy materiałów / Lista materiałów…
 6. Zmienić styl wyświetlania nasypu na przekroju na wypełnienie pełne w kolorze czerwonym, a styl przekopu na kolor żółty.
 7. Na karcie „Analiza” w grupie poleceń „Objętości i materiały” wybrać polecenie „Raport objętości”.
 8. Wygenerować raport i skopiować go do arkusza kalkulacyjnego.
 9. Na liście materiałów zmienić parametry „Współczynnik wykopu” na 1.1, a „Współczynnik ponownego nasypu” na 0.7.
 10. Ponownie wygenerować raport i skopiować go do arkusza kalkulacyjnego. Ocenić zmiany spowodowane wprowadzeniem nowych wartości współczynników.
 11. Na karcie „Analiza” w grupie poleceń „Objętości i materiały” wybrać polecenie „Wykres transportu robót ziemnych”. Utworzyć wykres bez zmiany domyślnych parametrów.
 12. Wybrać polecenie linie próbkowania i dodać do grupy SLG-1 dodatkowe linie próbkowania według zakresu pikietaża – co 5 m. W kolejnym oknie dialogowym wybrać polecenie „Ignoruj wszystkie”, nacisnąć enter i zweryfikować zmiany wprowadzona na wykresie mas ziemnych.

Wszystkie powyższe kroki zostały przedstawione na filmie:

 

drogizelazne